Nejranější záznamy o používání hub v TČM

 

– Wushi´er bingfang 五十二病房(168 př. n. l.)

– Šen-nungovův kánon bylin

Shénnóng běncǎo jīng

神農本草經(

 

TČM a léčivé houby

Většina hub má:

 • sladkou chuť
 • neutrální povahu
 • tropismus často k meridiánům sleziny, žaludku,

jater a ledvin

 • přesto mají své určité specifické účinky na YIN

či YANG, QI a krev, esenci JING, některé více

napravují trávení, jiné rozpouští hleny…

 

Sladká chuť

= základ stravy, ladí na každou sezonu

 • YANG, směr pohybu vzhůru
 • vyživuje, doplňuje QI, vztah ke slezině, pozd.létu
 • uvolňuje /QI/, uvolňuje fyzicky i psychicky
 • změkčuje, tlumí bolesti, zpomaluje akutní příznaky,

vstupuje do svalů a tkání

 • působí proti chladu, nedostatku
 • extrémní sladké – vyvolá úzkosti

 

Použití hub v TČM

TČM řadí většinu hub do nejvyšší kategorie léčiv,

které lze užívat bez nežádoucích účinků

dlouhodobě a ve vysokých dávkách.

Cíle léčby houbami v TČM:

– nastolit rovnováhu YIN a YANG

– podpořit tvorbu a oběh QI-XUE, obnovit esenci JING

(=> hlavně posílit funkce sleziny a ledvin)

– pročistit a chránit játra

– zprůchodnit dráhy a vyloučit TAN

 

Použití hub v TČM

 • dle syndromologie TČM

(např. „porii na odfiltrovávání vlhkosti a posílení sleziny“)

 • symptomatické

(např. „cordyceps na vyčerpanost“, AVŠAK pro správné použití je nutno ověřovat shodu se

základním syndromovým modelem cordycepsu)

 • dle charakteristik TČM (hlavně dle povahy: vyrovnaná vs. teplá)
 • příp. dle ovlivňovaných funkčních okruhů

(např. oběh tekutin v těle můžeme ovlivňovat přes slezinu i přes ledviny)

Použití využívá komplexního přístupu ČM

zohledňujícího souborný účinek celé přírodní látky

v kontextu zdravotního stavu konkrétního jednotlivce,

tedy průnikem definovaných charakteristik látky (houby)

s viděným syndromem (u pacienta).

.

.

Mykoterapie VII.

léčivé houby & houbová výživa

© 2007-2018 MUDr. Zuzana Vančuříková, Karel Šimonovský  Mykoterapie VII  Praha