• obsah podhoubí (mycélia)

 

Přítomnost obsahu mycélia a primordií (zárodků plodnic) dovoluje využít výhod obou složek. 

 

Podhoubí

hraje v životě hub významnou úlohu – vylučuje k vlastnímu metabolismu nezbytné trávicí enzymy, umí se bránit okolním konkurentům i patogenům a aktivně vyhledává optimální stanoviště.

 

 • Obsah enzymů a jejich aktivita

Enzymy jsou základní pilíř účinnosti houbové biomasy. Jsou to látky bílkovinné povahy, které jsou součástí a částečně řídí mnohé životně důležité procesy související s látkovou výměnou v těle a přispívají tak velkou měrou k podpoře dobrého zdravotního stavu, prevenci organismu a v neposlední řadě i podpoře léčby nemocí. U virových onemocnění jsou enzymy nedílnou součástí mechanismů organismu při zajišťování prevence a také (samo)léčby.

 

 • Mechanismy tradiční čínské medicíny (TˇČM)

Empirický souhrn vlastností celého komplexu Západem poznaných i dosud nepoznaných účinných látek a mechanismů. Při používání nemodifi kovaných přírodních produktů známých v tradici čínské medicíny – tedy nikoli novotvarů bez historie používání, jako jsou extrakty či mnohonásobné koncentráty – můžeme využít tradičních charakteristik k individuálnímu výběru konkrétní houby pro konkrétní terén konkrétní osoby.

 

 • Obsah mikro a makro prvků

Vláknina, vitaminy, stopové prvky, terpeny, steroly, fenoly, sekundární metabolity, aminokyseliny a polysacharidy (glukany) jsou v přirozených souvislostech, tedy s neporušenými vazbami na bílkoviny v nekoncentrované a neextrahované podobě.

 

 • Pěstební a výrobní postup

Musí umožňovat nulovou kontaminaci jinými houbami či pesticidy a také zpracování při nízké teplotě (+/- 40 °C), aby se zachoval obsah enzymů a jejich aktivita. 5

Ještě než začneme… // Pozadí účinnosti houbové výživy

 

Obsah enzymů a jejich aktivita

 1. I) Enzymy bránící oxidačnímu stresu:
 • lakáza
 • superoxid dismutáza (SOD)
 1. II) Enzymy bránící růstu buněk:
 • aktivita proteázy
 • aktivita pyronázy / glukóza‐2‐oxidázy
 • glukoamyláza / aktivita beta‐glukanázy

III) Enzymy podporující detoxikaci:

 • aktivita peroxidázy
 • aktivita Cytochromu P‐450
 • .

.

Mykoterapie VII.

léčivé houby & houbová výživa

© 2007-2018 MUDr. Zuzana Vančuříková, Karel Šimonovský  Mykoterapie VII  Praha