IMG_2162
Houbová výživa

TČM A HOUBY: Používání, účinky a cíle léčby houbami

Nejranější záznamy o používání hub v TČM

 

– Wushi´er bingfang 五十二病房(168 př. n. l.)

– Šen-nungovův kánon bylin

Shénnóng běncǎo jīng

神農本草經(

 

TČM a léčivé houby

Většina hub má:

 • sladkou chuť
 • neutrální povahu
 • tropismus často k meridiánům sleziny, žaludku,

jater a ledvin

 • přesto mají své určité specifické účinky na YIN

či YANG, QI a krev, esenci JING, některé více

napravují trávení, jiné rozpouští hleny…

 

Sladká chuť

= základ stravy, ladí na každou sezonu

 • YANG, směr pohybu vzhůru
 • vyživuje, doplňuje QI, vztah ke slezině, pozd.létu
 • uvolňuje /QI/, uvolňuje fyzicky i psychicky
 • změkčuje, tlumí bolesti, zpomaluje akutní příznaky,

vstupuje do svalů a tkání

 • působí proti chladu, nedostatku
 • extrémní sladké – vyvolá úzkosti

 

Použití hub v TČM

TČM řadí většinu hub do nejvyšší kategorie léčiv,

které lze užívat bez nežádoucích účinků

dlouhodobě a ve vysokých dávkách.

Cíle léčby houbami v TČM:

– nastolit rovnováhu YIN a YANG

– podpořit tvorbu a oběh QI-XUE, obnovit esenci JING

(=> hlavně posílit funkce sleziny a ledvin)

– pročistit a chránit játra

– zprůchodnit dráhy a vyloučit TAN

 

Použití hub v TČM

 • dle syndromologie TČM

(např. „porii na odfiltrovávání vlhkosti a posílení sleziny“)

 • symptomatické

(např. „cordyceps na vyčerpanost“, AVŠAK pro správné použití je nutno ověřovat shodu se

základním syndromovým modelem cordycepsu)

 • dle charakteristik TČM (hlavně dle povahy: vyrovnaná vs. teplá)
 • příp. dle ovlivňovaných funkčních okruhů

(např. oběh tekutin v těle můžeme ovlivňovat přes slezinu i přes ledviny)

Použití využívá komplexního přístupu ČM

zohledňujícího souborný účinek celé přírodní látky

v kontextu zdravotního stavu konkrétního jednotlivce,

tedy průnikem definovaných charakteristik látky (houby)

s viděným syndromem (u pacienta).

.

.

Mykoterapie VII.

léčivé houby & houbová výživa

© 2007-2018 MUDr. Zuzana Vančuříková, Karel Šimonovský  Mykoterapie VII  Praha

IMG_2159
Houbová výživa

Pozadí účinnosti houbové výživy dle TČM

 

 • obsah podhoubí (mycélia)

 

Přítomnost obsahu mycélia a primordií (zárodků plodnic) dovoluje využít výhod obou složek. 

 

Podhoubí

hraje v životě hub významnou úlohu – vylučuje k vlastnímu metabolismu nezbytné trávicí enzymy, umí se bránit okolním konkurentům i patogenům a aktivně vyhledává optimální stanoviště.

 

 • Obsah enzymů a jejich aktivita

Enzymy jsou základní pilíř účinnosti houbové biomasy. Jsou to látky bílkovinné povahy, které jsou součástí a částečně řídí mnohé životně důležité procesy související s látkovou výměnou v těle a přispívají tak velkou měrou k podpoře dobrého zdravotního stavu, prevenci organismu a v neposlední řadě i podpoře léčby nemocí. U virových onemocnění jsou enzymy nedílnou součástí mechanismů organismu při zajišťování prevence a také (samo)léčby.

 

 • Mechanismy tradiční čínské medicíny (TˇČM)

Empirický souhrn vlastností celého komplexu Západem poznaných i dosud nepoznaných účinných látek a mechanismů. Při používání nemodifi kovaných přírodních produktů známých v tradici čínské medicíny – tedy nikoli novotvarů bez historie používání, jako jsou extrakty či mnohonásobné koncentráty – můžeme využít tradičních charakteristik k individuálnímu výběru konkrétní houby pro konkrétní terén konkrétní osoby.

 

 • Obsah mikro a makro prvků

Vláknina, vitaminy, stopové prvky, terpeny, steroly, fenoly, sekundární metabolity, aminokyseliny a polysacharidy (glukany) jsou v přirozených souvislostech, tedy s neporušenými vazbami na bílkoviny v nekoncentrované a neextrahované podobě.

 

 • Pěstební a výrobní postup

Musí umožňovat nulovou kontaminaci jinými houbami či pesticidy a také zpracování při nízké teplotě (+/- 40 °C), aby se zachoval obsah enzymů a jejich aktivita. 5

Ještě než začneme… // Pozadí účinnosti houbové výživy

 

Obsah enzymů a jejich aktivita

 1. I) Enzymy bránící oxidačnímu stresu:
 • lakáza
 • superoxid dismutáza (SOD)
 1. II) Enzymy bránící růstu buněk:
 • aktivita proteázy
 • aktivita pyronázy / glukóza‐2‐oxidázy
 • glukoamyláza / aktivita beta‐glukanázy

III) Enzymy podporující detoxikaci:

 • aktivita peroxidázy
 • aktivita Cytochromu P‐450
 • .

.

Mykoterapie VII.

léčivé houby & houbová výživa

© 2007-2018 MUDr. Zuzana Vančuříková, Karel Šimonovský  Mykoterapie VII  Praha

IMG_2157
Houbová výživa

Obecné kontraindikace při užívání houbové výživy dle TČM

Obecné kontraindikace při užívání houbové výživy dle TČM

 

 • UŽÍVÁNÍ ANTIKOAGULAČNÍCH, ANTIAGREGAČNÍCH A TROMBOLYTICKÝCH LÉČIV (Warfarin, aspirin) současně s houbami se silným protisrážlivým, nebo rozhýbávajícím účinkem (např. Ganoderma, Auricularia, Shiitake, Chaga) 

+ nedoporučujeme tyto houby užívat U TĚHOTNÝCH ŽEN PÁR POSLEDNÍCH TÝDNŮ před (předpokládaným) termínem porodu

 • užívání imunosupresiv
 • při stavech po transplantacích (orgánů, kostní dřeně)
 • užívání širokospektrálních antibiotik (zde se názory odborníků liší)
 • V TĚHOTENSTVÍ & A U ŽEN PLÁNUJÍCÍCH POČETÍ Auricularia (Jidášovo uchor, heimuer) …často bývá součástí asijské kuchyně a polotovarů pro ni Chaga
 • S ALKOHOLEM: hnojník (Coprinus comatus)nekombinovat s alkoholem +/‐ 40 hodin po jeho požití

 

TČM tvrdí, že: Obecně je užívání houbové výživy velmi bezpečné

většina hub užívaných TČM je netoxických

jsou používány dlouhodobě, ve vyšších dávkách

 

Opatrnost dle TČM vyžadují:

 • osoby léčené mnohonásobně kombinovanou léčbou
 • západními léčivy
 • individuální citlivost: ve 2 – 5% udávají pacienti
 • žaludeční obtíže (většinou krátkodobé, spojené
 • s detoxikačním účinkem hub). Pokud trvají déle než 5 dní, doporučuje se přerušit podávání. případné alergické reakce na podávanou houbu

 

Houbová výživa může dle TČM sloužit jako:

 • samostatně užívaný výživový doplněk
 • doplňkový nástroj k
 • běžné/jiné výživové terapii, vč. bylinné
 • léčbě západní medicínou
 • akupunkturní léčbě

Pro plné využití potenciálu houbové výživy mají nespornou hodnotu celostní přístupy, jako např. TČM, při individuálním zhodnocování stavu a výběru nejvhodnější houby

.

.

“Nechť je strava tvým lékem a lék nechť je tvou stravou.”

Hippocrates,460-370 př. n. l.

.

.

.

Mykoterapie VII.

léčivé houby & houbová výživa

© 2007-2018 MUDr. Zuzana Vančuříková, Karel Šimonovský  Mykoterapie VII  Praha