Roku 2016 na podzim mohli poprvé zasednout do školních lavic studenti těšící se na vzdělávání se v oblastech antroposofické medicíny. Mgr. Jana Krameriová vysvětluje během vybraných víkendů základy antroposofického myšlení a propojuje ho s vlastními zkušenostmi z terapeutické praxe. Několikrát ročně nás svou návštěvou poctí Uli Seiler-Hugova s manželkou Kamilou, kteří mají antroposofii zažitou z rodinného zázemí, terapeutické i pedagogické práce. 

Nově otevřenou školu by rádi vedli dále a stejně tak se budou snažit výukové plány upravovat dle přání studentů.

 

Antroposofie hlavním oborem

Antroposofie je sama o sobě poutavou záležitostí, jež se zrodila v 19. století a točí se zejména kolem osoby Rudolfa Steinera. Její filosofická součást se může zdát velmi mystickou, zapeklitou, těžko uchopitelnou, přesto se však jedná o směr mající v sobě zakódován celostní medicínský um, který je velmi logický a díky naším terapeutům nyní i lidem přístupný.

Škola antroposofie je vhodná pro všechny, kteří se chtějí o ní více dozvědět a touží pochopit její léčivost a využití při terapeutických praxích i v běžném lidském životě. Stejně tak může rozšířit obzory studentům čínské medicíny, jakožto lidem zabraným do studia medicíny celostní. Vhodný je obor i pro lékaře, zdravotníky a veřejnost, jež se zajímá o mladou antroposofickou filosofii využívanou i v pedagogice, medicíně a architektuře.

 

Náplň přednášek

Během výukových víkendů se dozvíte vše potřebné o substancích mající své místo v našem světě i těle. Po rozebrání těchto elementů a základních procesů, se budeme hlouběji věnovat vysvětlení větších dějů, pohybů definujících a narušujících lidské biorytmy.

Obor představuje antroposofické vnímání světa, podrobně vykresluje procesy odehrávající se v přírodě, kterých je člověk součástí a týkají se ho tedy. Ukazujeme vliv kosmických sil a okolního světa na naši osobu. Antroposofie není empirickou záležitostí jako homeopatie, nesleduje procesy odehrávající se v člověku po pozření substance, ale svou pravdu staví na myšlence, že substance se chová v člověku totožně, jako se projevuje v přírodě. Procesy a substance podrobně na hodinách probíráme a rozkrýváme celé “antroposofické kouzlo”.

Také studenty seznamujeme s dostupnými antroposofickými výrobky na trhu, nebojte s žádnou firmou nespolupracujeme, a snažíme se je naučit, jak používat antroposofické preparáty ve svém životě. Studenty také seznámíme s dostupnými a zajímavými knihami v oběhu a pokusíme se předat naše osobní osvědčené antroposofické recepty.

 

 

Dvouleté studium

Studium tvoří 8 víkendů ročně, přednáší zejména Mgr. Jana Krameriová nebo její hosté. 

Skripta a potřebné materiály jsou v ceně, prezentace z hodin a doplňující literatura je ke stažení online.

Přednášky probíhají v krásném prostoru ZŠ Kladská. Pauza na oběd je od 13 do 14.30 hodin, končí se v pozdních odpoledních hodinách.

Cena jednoho víkendu je 2300 korun českých, víkendů za rok je celkem osm. Celý cyklus 7600 korun. Víkendy lze navštěvovat dle vašeho zájmu o jednotlivá témata.

 

 

Snad se nám společně podaří objevovat a uchopovat antroposofický cit k životu, těšíme se na vás!

CIMED

ŠKOLA ANTROPOSOFIE

V současné době škola neprobíhá.

Kontaktní osoba pro školu antroposofie Ilona Čakrtová. 

Přihlášení se ke studiu a více informací: cakrtova@seznam.cz

Harmonogram dvouletého studia

1. pololetí

2. pololetí

3. pololetí

4. pololetí