MAGAZÍN

TČM A HOUBY: Používání, účinky a cíle léčby houbami

Nejranější záznamy o používání hub v TČM   – Wushi´er bingfang 五十二病房(168 př. n. l.) – Šen-nungovův kánon bylin Shénnóng běncǎo jīng 神農本草經(   TČM a léčivé houby Většina hub má: sladkou chuť neutrální povahu tropismus často k meridiánům sleziny, žaludku, jater a ledvin přesto mají své určité specifické účinky na YIN či YANG, QI […]

Pozadí účinnosti houbové výživy dle TČM

  obsah podhoubí (mycélia)   Přítomnost obsahu mycélia a primordií (zárodků plodnic) dovoluje využít výhod obou složek.    Podhoubí hraje v životě hub významnou úlohu – vylučuje k vlastnímu metabolismu nezbytné trávicí enzymy, umí se bránit okolním konkurentům i patogenům a aktivně vyhledává optimální stanoviště.   Obsah enzymů a jejich aktivita Enzymy jsou základní pilíř […]

Obecné kontraindikace při užívání houbové výživy dle TČM

Obecné kontraindikace při užívání houbové výživy dle TČM   UŽÍVÁNÍ ANTIKOAGULAČNÍCH, ANTIAGREGAČNÍCH A TROMBOLYTICKÝCH LÉČIV (Warfarin, aspirin) současně s houbami se silným protisrážlivým, nebo rozhýbávajícím účinkem (např. Ganoderma, Auricularia, Shiitake, Chaga)  + nedoporučujeme tyto houby užívat U TĚHOTNÝCH ŽEN PÁR POSLEDNÍCH TÝDNŮ před (předpokládaným) termínem porodu užívání imunosupresiv při stavech po transplantacích (orgánů, kostní dřeně) […]