TČM A HOUBY: Používání, účinky a cíle léčby houbami

Nejranější záznamy o používání hub v TČM   – Wushi´er bingfang 五十二病房(168 př. n. l.) – Šen-nungovův kánon bylin Shénnóng

Pozadí účinnosti houbové výživy dle TČM

  obsah podhoubí (mycélia)   Přítomnost obsahu mycélia a primordií (zárodků plodnic) dovoluje využít výhod obou složek.    Podhoubí hraje

Obecné kontraindikace při užívání houbové výživy dle TČM

Obecné kontraindikace při užívání houbové výživy dle TČM   UŽÍVÁNÍ ANTIKOAGULAČNÍCH, ANTIAGREGAČNÍCH A TROMBOLYTICKÝCH LÉČIV (Warfarin, aspirin) současně s houbami