Roku 2016 na podzim mohli poprvé zasednout do školních lavic studenti těšící se na vzdělávání se v oblastech antroposofické medicíny. Mgr. Jana Krameriová s Mudr. Tomášem Bouzkem, vysvětlují během vybraných víkendů základy antroposofického myšlení a propojují ho s vlastními zkušenostmi z terapeutické praxe. Nově otevřenou školu by rádi vedli dále a stejně tak se budou snažit výukové plány upravovat dle přání studentů.

 

Antroposofie hlavním oborem

Antroposofie je sama o sobě poutavou záležitostí, jež se zrodila v 19. století a točí se zejména kolem osoby Rudolfa Steinera. Její filosofická součást se může zdát velmi mystickou, zapeklitou, těžko uchopitelnou, přesto se však jedná o směr mající v sobě zakódován celostní medicínský um, který je velmi logický a díky naším terapeutům nyní i lidem přístupný.

Škola antroposofie je vhodná pro všechny, kteří se chtějí o ní více dozvědět a touží pochopit její léčivost a využití při terapeutických praxích i v běžném lidském životě. Stejně tak může rozšířit obzory studentům čínské medicíny, jakožto lidem zabraným do studia medicíny celostní. Vhodný je obor i pro lékaře, zdravotníky a veřejnost, jež se zajímá o mladou antroposofickou filosofii využívanou i v pedagogice, medicíně a architektuře.

 

Náplň přednášek

Během výukových víkendů se dozvíte vše potřebné o substancích mající své místo v našem světě i těle. Po rozebrání těchto elementů a základních procesů, se budeme hlouběji věnovat vysvětlení větších dějů, pohybů definujících a narušujících lidské biorytmy.

Obor představuje antroposofické vnímání světa, podrobně vykresluje procesy odehrávající se v přírodě, kterých je člověk součástí a týkají se ho tedy. Ukazujeme vliv kosmických sil a okolního světa na naši osobu. Antroposofie není empirickou záležitostí jako homeopatie, nesleduje procesy odehrávající se v člověku po pozření substance, ale svou pravdu staví na myšlence, že substance se chová v člověku totožně, jako se projevuje v přírodě. Procesy a substance podrobně na hodinách probíráme a rozkrýváme celé „antroposofické kouzlo“.

Také studenty seznamujeme s dostupnými antroposofickými výrobky na trhu, nebojte s žádnou firmou nespolupracujeme, a snažíme se je naučit, jak používat antroposofické preparáty ve svém životě. Studenty také seznámíme s dostupnými a zajímavými knihami v oběhu a pokusíme se předat naše osobní osvědčené antroposofické recepty.

 

 

Dvouleté studium

Studium tvoří 8 víkendů ročně, jeden den přednáší Mudr. Tomáš Bouzek – zaměřuje se více na filosofickou část a druhý Mgr. Jana Krameriová představuje antroposofickou fytoterapii.

Skripta a potřebné materiály jsou v ceně, prezentace z hodin a doplňující literatura je ke stažení online.

Přednášky probíhají v krásném prostoru Vyšší odborné školy JABOK, kousek od Karlova náměstí – Salmovská 8. V horní učebně č. 6 – 4. patro. Výuka začíná v 9 hodin, pauza na oběd je od 13 do 14.30 hodin, končí se v pozdních odpoledních hodinách.

Cena jednoho víkendu je 1900 korun českých, víkendů za rok je celkem osm.

 

Snad se nám společně podaří objevovat a uchopovat antroposofický cit k životu, těšíme se na vás!

CIMED

ŠKOLA ANTROPOSOFIE

V současné době probíhá 2. ročník pro školní rok 2017/18.

Organizace víkendu

Sobota
9,00 – 13,00 – přednášky
13,00 – 14,30 – oběd
14,30 – 18,00 – přednášky

Neděle 
9,00 – 12,00 – přednášky
12,00 – 13,00 – oběd
13,00 – 15,00 – přednášky

Přihlášení se ke studiu přes email: cakrtova@seznam.cz

7. – 8. 10. 2017 

Jana Krameriová 

Vápník, křemík, silicea a třezalka
V přírodě i člověku.

25.11 – 26.11. 2017 

Ueli Seiler – Hugova – éterné tělo, síly a mnohé další

Kamila Seiler – rytmické vtírání s využitím preparátů s obsahem kovů a bylin

16.12.- 17.12. 2017

Jana Krameriová 

Hliník a fosfor, hořčík a síra – pohled antroposofie a homeopatie na tyto prvky a kovy a jejich využití v terapii.

Brukvovité – popis čeledi a využití jednotlivých zástupců v terapii( ředkev, hořčice, boryt, křen..)

27.1. – 28.1. 2018 

MUDr. Tomáš Bouzek – pokračování ve výkladu člověk v prvních třech sedmiletích a typické problémy věku 14 – 21 let

Jana Krameriová – fytoterapie a dietetika v prevenci akutních onemocnění