Roku 2016 na podzim mohli poprvé zasednout do školních lavic studenti těšící se na vzdělávání se v oblastech antroposofické medicíny. Mgr. Jana Krameriová vysvětluje během vybraných víkendů základy antroposofického myšlení a propojuje ho s vlastními zkušenostmi z terapeutické praxe. Několikrát ročně nás svou návštěvou poctí Uli Seiler-Hugova s manželkou Kamilou, kteří mají antroposofii zažitou z rodinného zázemí, terapeutické i pedagogické práce. 

Nově otevřenou školu by rádi vedli dále a stejně tak se budou snažit výukové plány upravovat dle přání studentů.

 

Antroposofie hlavním oborem

Antroposofie je sama o sobě poutavou záležitostí, jež se zrodila v 19. století a točí se zejména kolem osoby Rudolfa Steinera. Její filosofická součást se může zdát velmi mystickou, zapeklitou, těžko uchopitelnou, přesto se však jedná o směr mající v sobě zakódován celostní medicínský um, který je velmi logický a díky naším terapeutům nyní i lidem přístupný.

Škola antroposofie je vhodná pro všechny, kteří se chtějí o ní více dozvědět a touží pochopit její léčivost a využití při terapeutických praxích i v běžném lidském životě. Stejně tak může rozšířit obzory studentům čínské medicíny, jakožto lidem zabraným do studia medicíny celostní. Vhodný je obor i pro lékaře, zdravotníky a veřejnost, jež se zajímá o mladou antroposofickou filosofii využívanou i v pedagogice, medicíně a architektuře.

 

Náplň přednášek

Během výukových víkendů se dozvíte vše potřebné o substancích mající své místo v našem světě i těle. Po rozebrání těchto elementů a základních procesů, se budeme hlouběji věnovat vysvětlení větších dějů, pohybů definujících a narušujících lidské biorytmy.

Obor představuje antroposofické vnímání světa, podrobně vykresluje procesy odehrávající se v přírodě, kterých je člověk součástí a týkají se ho tedy. Ukazujeme vliv kosmických sil a okolního světa na naši osobu. Antroposofie není empirickou záležitostí jako homeopatie, nesleduje procesy odehrávající se v člověku po pozření substance, ale svou pravdu staví na myšlence, že substance se chová v člověku totožně, jako se projevuje v přírodě. Procesy a substance podrobně na hodinách probíráme a rozkrýváme celé „antroposofické kouzlo“.

Také studenty seznamujeme s dostupnými antroposofickými výrobky na trhu, nebojte s žádnou firmou nespolupracujeme, a snažíme se je naučit, jak používat antroposofické preparáty ve svém životě. Studenty také seznámíme s dostupnými a zajímavými knihami v oběhu a pokusíme se předat naše osobní osvědčené antroposofické recepty.

 

 

Dvouleté studium

Studium tvoří 8 víkendů ročně, přednáší zejména Mgr. Jana Krameriová nebo její hosté. 

Skripta a potřebné materiály jsou v ceně, prezentace z hodin a doplňující literatura je ke stažení online.

Přednášky probíhají v krásném prostoru ZŠ Kladská. Pauza na oběd je od 13 do 14.30 hodin, končí se v pozdních odpoledních hodinách.

Cena jednoho víkendu je 2300 korun českých, víkendů za rok je celkem osm. Celý cyklus 7600 korun. Víkendy lze navštěvovat dle vašeho zájmu o jednotlivá témata.

Možnost platby na  č. ú. 2501136124/2010
První víkend pololetí 8,00 – 9,00- prezence – platba.
Příjmový  doklad obdržíte na místě. Fakturu po domluvě.

 

Snad se nám společně podaří objevovat a uchopovat antroposofický cit k životu, těšíme se na vás!

CIMED

ŠKOLA ANTROPOSOFIE

V současné době probíhá 2. pololetí 2. ročníku školního roku 2018/19.

Organizace víkendu

Sobota
9,00 – 13,00 – přednášky
13,00 – 14,30 – oběd
14,30 – 18,00 – přednášky

Neděle 
9,00 – 12,00 – přednášky
12,00 – 13,00 – oběd
13,00 – 15,00 – přednášky

Kontaktní osoba pro školu antroposofie Ilona Čakrtová. 

Přihlášení se ke studiu a více informací: cakrtova@seznam.cz

3. 11. – 4. 11. 2018

Ueli Seiler-Hugova

Biografie

 

 

8. 12. – 9. 12. 2018

Krabičková přednáška – čtyřčlennost člověka, čtení textu – Vánoční imaginace

 

19. 1. – 20. 1. 2019

MUDr. Bouzek – prekancerozy

 

23.3-24.3. 2019

Domácí lékárna, čtení textu

Člověk mezi dobrem a zlem

 

11. 5. – 12. 5. 2019

Ueli Seiler – 12 smyslů

 

21. 6. – 23. 6. 2019

Krkonoše – téma bude ještě dodatečně napsáno, tento kurz není v plánu pražských kurzů, platí se zvlášť

 

Harmonogram dvouletého studia

1. pololetí

1. víkend

Ueli Seiler-Hugova

Biografie

 

2. víkend

Krabičková přednáška – čtyřčlennost člověka, čtení textu – Vánoční imaginace

 

3. víkend

MUDr. Bouzek – prekancerozy

 

4. víkend

Domácí lékárna, čtení textu

Člověk mezi dobrem a zlem

 

5. víkend

Ueli Seiler – 12 smyslů

 

dobrovolný víkend

Krkonoše – téma bude ještě dodatečně napsáno, tento kurz není v plánu pražských kurzů, platí se zvlášť

2. pololetí

3. pololetí

1. víkend

Jana Krameriová

Vápník, křemík, silicea

a třezalka v přírodě

i člověku.

 

2. víkend

Ueli Seiler – Hugova – éterné tělo,

síly a mnohé další

 

Kamila Seiler – rytmické vtírání

s využitím preparátů s obsahem

kovů a bylin

 

3. víkend

Jana Krameriová

Hliník a fosfor, hořčík a síra

– pohled antroposofie

a homeopatie na tyto prvky

a kovy a jejich využití v terapii.

 

Brukvovité – popis čeledi

a využití jednotlivých zástupců v terapii

( ředkev, hořčice, boryt, křen..)

 

4. víkend

MUDr. Tomáš Bouzek – pokračování

ve výkladu člověk v prvních třech

sedmiletích a typické problémy

věku 14 – 21 let.

 

Jana Krameriová – fytoterapie a dietetika

v prevenci akutních onemocnění.

4. pololetí

1. víkend

Ueli Seiler- Hugova

Historické události

ve vývoji člověka a jejich vliv

na současnost.

 

Rytmické vtírání,

bylinné oleje a obklady.

 

2. víkend

MUDr. Bouzek – Skleroza

a sklerotické procesy.

Mgr. Jana Krameriová

– byliny čeleď miříkovité.

 

bonusový víkend – platí se zvlášť

Krkonoše -Trejbalova bouda – Rudník-Bolkov

Pokračování – kovy a planety.

 

3. víkend

sobota – bylinná zahrada

p. Podhorné – Olomouc

Neděle pozorování rostlin

a meditace.

 

4. víkend

Jana Krameriová 

Byliny – čeleď  růžovité.

V průběhu přednášek

budou probírány obrazy

kovů a bylin

z pohledu homeopatie.