Mudr. Marcela Popelková

MUDr. Marcela Popelková pochází z Olomouce, kde na Univerzitě Palackého vystudovala Lékařskou fakultu všeobecného lékařství.

Jejím dalším lékařským vzděláním je také atestace z oftalmologie.

„Klasický pohled na pacienta si rozšiřuji vzděláváním se v oblasti celostní medicíny, proto jsem absolvovala 2 leté studium antroposofické medicíny a jednoleté studium akupunktury (IPVZ) v Praze. Ze svého pozorování vím, že psychika a nemoci se zapisují v našem těle, a proto se od roku 2005 také věnuji pohybovým problémům, kdy s využitím reflexní masáže a akupunktury se pomáhám pacientům s jejich zdravotními problémy a vedu je k prevenci.“

V současnosti se diskutuje možnost, že by Mudr. Popelková jezdila občas léčit do Prahy a přemýšlí se i o pořádání kurzů zaměřených na pohybový aparát s praktickými ukázkami cviků.