Ing. Zuzana Bestová, MBA

bestova

 

 

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE A BIODYNAMICKÉ MASÁŽE

tel. 733 371 336

zuzanabestova@outlook.cz

 

V CIMEDu každé úterý a středu po předchozím objednání.

Cena za sezení v délce 75-80 min je 800 Kč.

Osobní stránky terapeutky www.zivetelo.cz

Co je kraniosakrální terapie?

Kraniosakrální terapie spojuje vědecké poznání a přesné manuální techniky s intuitivním přístupem a meditací. Je to velmi jemná celostní metoda, která pracuje s pulzy mozkomíšního moku. Terapeut sledováním kraniosakrálního rytmu naslouchá tělu, zjišťuje vitalitu a zdraví a také vnímá místa oslabení a napětí v těle. Pomocí velmi jemných technik a navozením klidových stavů  podporuje tělo, jeho vlastní vitalitu a aktivuje sebeuzdravné procesy. 

 

Co jsou biodynamické masáže?

Biodynamické masáže prací na těle ovlivňují také emocionální a mentální rovinu. Vychází z biodynamické psychoterapie (bodyterapie) a jejího předpokladu,
že každou živou bytostí proudí bez překážek primární energie, tzv. orgon (v jiných systémech nazývaná prána, čchi atd.). Tak prožíváme harmonii, radost a jemnou extázi. Výchovou, socializací a našimi reakcemi na životní události je tato energie často zadržována a vznikají bariéry na mentální, emocionální i tělesné úrovni.
Ty vnímáme jako tělesné napětí, nepříjemné emoce, zažitá přesvědčení. Pomocí záměru a mnoha druhů doteků pracují biodynamické masáže s těmito překážkami, rozmělňují je, odstraňují a tím pomáhají člověku přiblížit se opět primárnímu extatickému stavu – zdraví.