Antroposofická víkendová přednáška Biografie

Posted: Říjen 19, 2018 By: Comment: 0

Srdečně Vás zveme na atroposofickou přednášku Biografie, kde bude hostem Ueli Seiler-Hugova – švýcarský pedagog, antroposof a manžel důvtipné půvabné Kamily, opět v Praze. Pomůže nám proniknout do tajů práce s vlastní biografií. Určeno pro širokou i odbornou veřejnost, která chce více poznat sama sebe a pochopit životní okolností kolem ní dějící se. 

 

Biografická práce je způsob porozumění lidskému vývoji. Vychází z duchovní psychologie inspirované Antroposofií a je založená na chápání lidské bytosti v souvislostech moderní doby. Je používaná jak v rámci psychohygieny, kde se zaměřuje na hledání a nacházení smyslu a souvislostí našeho života, tak i v rámci psychologického poradenství a psychoterapie, kde je součástí procesu hojení traumat a duševních poranění. Biografická práce je hojivá ve všech kontextech díky tomu, že pomáhá vnímat život v širších souvislostech jasnějším a vědomějším způsobem.

Biografická práce pomáhá integrovat nestrávené události a zážitky, přičemž neztrácí ze zřetele celistvost našich životů, ale i celistvost našeho lidství. Naše životy jsou jako bohatá tapiserie, do které se splétají a vetkávají nitky nejrůznějších vlivů. Tak v rámci biografické práce odhalujeme dynamický vztah mezi minulostí, současností a budoucností. Poznáváme tenze vztahů mezi mnou a světem, mnou a širším sociálním kruhem kolem mne, mezi tím, co je individuální, týkající se mé jedinečnosti, a co naopak archetypální, týkající se lidství jako takového.

 

Doporučená literatura: 

Gudrun Burkhard: Vzít život do vlastních rukou
Johannes W. Schneider: O smyslu a důležitosti životních krizí
Pietro Archiati: Biografie jako umělecké dílo

 

Kdy a kde? 3.-4.11. 2018 v ZŠ Kladská 1, Praha-2.

V sobotu od 9.00. p. Mgr. Jana Krameriová úvod do biografie, od 11.00 Ueli Seiler-Hugova, přestávky na svačinu, kávu, čaj a oběd budou upřesněny na místě. V sobotu bude kurz do 18 hod.

Neděle od 9.00-15.00 hod. Pauzy budou také upřesněny svačina, oběd.

Poprosila bych závazné přihlášky napsat na mail nejpozději do 15.10.2018 z důvodu zajištění prostor pro určitý počet lidí.

Placení kurzu na místě 2 300,- Kč,pokud docházíte k p. Krameriové na kurzy fytoterapie  r.2018-2019 máte tento kurz zaplacený v rámci platby na celý rok.

Přihlašujte se na cakrtova@seznam.cz.