O rytmické masáži na rytmické masáži s Kamilou Seiler.

Posted: Červen 3, 2018 By: Comment: 0

Rytmická masáž má své kořeny v antroposofické medicíně, její pojmenování je odvozeno od cíleného povzbuzování rytmického systému manuální prací terapeuta na vás tak, aby se povzbudily samoléčivé síly organismu.  Součástí masáže je vtírání přírodních olejů, mastí, emulzí na zvolená místa těla dle indikace lékaře nebo terapeuta. Používají se jen přípravky z přírodních substancí. Pokud hovoříme o rytmických masážích, nutno uvést, zda vychází
z původní metody doktorky Ity Wegman nebo z jiné.

 

Vzácná návštěva v našem terapeutickém centru

Měli jsme štěstí, že do Centra integrované medicíny v Praze zavítala Mgr. Kamila Seiler, jež má dlouholeté zkušenosti s rytmickou masáží právě podle původní metody doktorky Ity Wegman a lékařky Margarethe Hauschka, které vytvořily základní myšlenky i praktické postupy rytmické masáže pro účely antroposofického léčení. Měli jsme otázky zvídavé i praktické, abychom vám rytmickou masáž lépe představili.

 

Mgr. Kamila Seiler vystudovala v Olomouci léčebnou pedagogiku a logopedii. Od roku 1994 žije částečně ve Švýcarsku, kde vystudovala obor lékařské masáže zahrnující vícero manuálních masáží a získala diplom pro rytmickou masáž podle lékařek Ity Wegman. Svou zručnost dále rozvíjela a zajímavostí je, že do roku 2014 pracovala v internátní waldorfské škole, kde má svou malou praxi dodnes.

 

 

O Rytmické masáži podle dr. Ity Wegman. Co je o ní dobré vědět?

Rytmická masáž dle lékařky Ity Wegman vychází z antroposofických poznatků. Rytmické masáže mají cíleně povzbudit rytmický systém člověka –  dýchání, krevní oběh a vědomě povzbudit samoléčivé síly oragnismu. Antroposofická medicína říká, že naše tělo lze vnímat trojčlenně –  ve třech pomyslných částech, první je oblast hlavy označovaná za nerovově-smyslovou, druhou rytmická část v oblasti, kde jsou uloženy plíce se srdcem a poslední by byl končetinový pól zastupující látkovou výměnu v těle.

Trojčlenost těla poukazuje nejen na možné uchopení fyzického lidského těla, ale i na skutečnost, že středová část – rytmická oblast, je místem vyrovnávající správnou funkci části nervově-smyslové a končetinové. Za úkol má balancovat a pomáhat nám cítit se fyzicky i psychicky dobře, pomáhá tělu a mysli vracet se po zátěži do pohody, pomáhat nám žít v sobě harmonicky. Ovšem naše všední dny jsou často plné aktivit, které předimenzovávají oblast hlavy nebo nedobře působí na naši látkovou výměnu, pokud se cítíme vychýlení, neklidní, neusazení v sobě, přichází vhodný čas pro rytmickou masáž.

Manuální práce terapeutů aplikující na nás postupy Rytmické masáže podle doktory Ity Wegman tělu dokážou připomenout jeho přirozené rozložení vnitřních sil a pomohou je „učesat“ a usměrnit zpátky do správných pozic. Tělo tak postupem času získává ztracenou vitalitu. Funkčně tato metoda připomíná léčebné postupy čínské medicíny, kořeny jsou však antroposofické.

 

Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži.

Zažili jsme hodinovou Rytmickou masáž dle lékařky Wegman v podání Mgr. Kamily Seiler. Její práci považujeme za fantastickou kompozicí se skvělými nástroji v podobě jejích rukou a přírodních substancí. Zažili jsme používání rytmických grifů na zádech, rukou a nohách. Užili jsme si rytmické vtírání na ploskách chodidel a celkově se uvolnili a odpočinuli si. Pocítili jsme, jak se vrací klid do našich unavených hlav.

Fascinováni jsme byli při samotné terapii také tím, jak rytmická masáž není nijak drsnou. Vlastně je to příjemné hlazení a vtírání. Cítíte a rozpoznáváte při ní tvary obrazců, jež na vás terapeut aplikuje. Všímáte si měnícího se tempa masírování. Blahodárné účinky na svém těle po provedení rytmické masáže jsme cítili ještě několik dnů potom. Pokud jste vnímaví vůči vašemu tělu můžete si povšimnout, jak se různě zpomaluje, klidní, uvolňuje a proměňuje po provedení masáže.

 

 

Co vás čeká, když přijdete na svou první rytmickou masáž?

Terapeut se vám představí a začne s vámi pracovat na vaší diagnostice, probere pečlivě vaši anamnézu, lékařská doporučení a pokud máte fyzický problém (skolióza, hypertonus apod.), nevyhnete se ani fyziologickému vyšetření. (Objednat se můžete s lékařskou diagnózou nebo i s civilizačními problémy – stres, zatuhnutí krční páteře atd.)

Po uvážení vašich potíží terapeut stanovuje, jak budete postupovat.

Samotná masáž trvá hodinu, z toho dvacet minut odpočíváte, aby mohlo vaše tělo odpovědět – zareagovat na provedení rytmických technik.

Vybírají se substance podtrhující blahodárné působení na vaše tělo i ducha. Ovšem může se pracovat i bez substance, například u autistů to má svůj důvod.

Masíruje se rytmicky, na míru každému člověku. Terapeut mění při masáži rytmy, směry pohybů nebo na různé části těla rytmicky vtírá masti.

 

 

A jak často je třeba masáž absolvovat?

V rytmech. Doporučuje se dát si sérii masáží, různě dle typu vašich neduhů. Můžete na masáže chodit jednou měsíčně pětkrát, sedmkrát, devětkrát, dvanáctkrát za sebou nebo třeba jen jednou za rok několikrát na jaře.

 

Děkujeme Kamile, že si na nás udělala čas a dovolila nám zprostředkovat (ne)přenosnou zkušenost z rytmické masáže. S Kamilou Seiler se můžete setkat z perspektivy studentské, jelikož její přednášky o Rytmické masáži dle Ity Wegman jsou součástí školy antroposofie.