T E R A P E U T I

L É K A Ř I

Mgr. Jana Krameriová

Poradenská činnost a diagnostika dle čínské medicíny a antroposofie – homeopatie.
tel. 775 156 789

Mudr. Alexandra Moravcová

poradna pro snižování nadváhy
tel. 604 506 255

Lubomír Kopecký

tradiční čínské masáže Tui-Na
tel. 724 639 021

D O P O R U Č U J E M E

zajímavou L I T E R A T U R U pro klienty i studenty

CIMED 2017
Web vytvořila a spravuje Lucie.
theluciessence@gmail.com